Najnovejši prispevki

Ob ukinitvi muzeja slovenske osamosvojitve Odgovor malega diktatorja, ki bi rad postal velik
Delite

KAZENSKO OVADBO in OBTOŽNI PREDLOG zoper Roberta Goloba, direktorja Gen-i in zgoraj naštete člane nadzornega odbora Gen skupine utemeljujem na osnovi

Kazenskega zakonika (KZ1) in Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), Uradni list RS, št. 21/10, 8/11 in ORZPPOGD4 in 23/14 – ZDIJZ-C. Zakona omejujeta prejemke poslovodnih organov podjetij v državnem lastništvu ali solastništvu:

Določitev višine osnovnega plačila poslovodnim osebam po ZPPOGD določa, da se višina osnovnega plačila določi v razmerju z najnižjo bruto plačo izplačano v podjetju ali skupini za preteklo leto, pri čemer osnovno plačilo ne sme presegati petkratnika najnižje bruto plače (in ne povprečne bruto plače). Določilo, da osnovno plačilo ne sme presegati petkratnika najnižje bruto mesečne plače se je iz podzakonskega akta preneslo v zakon. S tem določilom se je tako najvišja plača v gospodarskih družbah v posredni ali neposredni večinski lasti Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti vezala na višino najnižjih plač!

Kazenska ovadba zoper Roberta Goloba in Nadzorni svet Gen-i 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja